Adoptieprogramma

WINGS TO VICTORY ADOPTIEPROGRAMMA CWGC GRAVEN

 

Dit programma geeft scholen, verenigingen en burgers de mogelijkheid om een graf te adopteren. Het betreft uitsluitend graven die vallen onder de Common Wealth War Graves Commission (CWGC). Voorwaarden zijn hiervoor opgesteld. Met het doel meer aandacht te vestigen op de vele omgekomen militairen in Zeeland en mogelijk meer informatie te vinden over de omgekomen militairen. Het betreft graven door geheel Zeeland. Meer informatie over het adopteren kunt u verkrijgen via de stichting. Heeft u interesse om een graf te adopteren, neemt u dan contact op met de stichting. U ontvangt naast een officieel certificaat, formatie over de vlieger en een DVD van de CWGC. Het is kosteloos. Het enige wat wij vragen is om minimaal 1x per jaar aandacht aan het graf te besteden. Bijvoorbeeld op de 4e mei.

Voorwaarden adoptie programma militaire graven wo2:

 1. Wings to Victory(WtV) wijst u als adoptant een graf toe. U kunt uw voorkeur voor een bepaald graf kenbaar maken.  
 2. De adoptanten ontvangen van de stichting WtV een certificaat met gegevens over het geadopteerde graf. Tevens ontvangt u informatie over de CWGC. Scholen ontvangen naast de informatie een DVD over het werk van de CWGC.
 3. Het adopteren van een graf is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Een gift kan overgemaakt worden op rekening 1287.64.368 van de stichting Wings to Victory.
 4. U bepaalt zelf de frequentie hoe vaak U het graf bezoekt. Van scholen wordt verwacht dat ze minimaal 1x per jaar enige aandacht aan het graf besteden en/of enige aandacht aan gegevens rond het sneuvelen van de militair. Voor de duidelijkheid: de adoptie betekent geen onderhoud van het graf. Dit wordt door de plaatselijke Gemeente en de Common Wealth War Graves Commission (CWGC) uitgevoerd.
 5. U mag uitsluitend binnen de openingstijden van de begraafplaats het geadopteerde graf bezoeken.
 6. U mag uitsluitend snijbloemen bij het graf plaatsen. Vaste planten zijn niet toegestaan.
 7. Wilt u een activiteit organiseren op de begraafplaats dan dient u te voldoen aan de door de plaatselijke Gemeente gestelde regels.
 8. Wij respecteren de door CWGC en de plaatselijke Gemeente gestelde regels en voorwaarden. Wij verzoeken U deze ook in acht te nemen.
 9. Het is toegestaan nabestaanden van gesneuvelden te informeren over de adoptie en te vragen naar nadere informatie betreffende de begraven militair. WtV kan u mogelijk daarbij van dienst zijn. WtV verwacht dat zij op de hoogte gehouden wordt van deze informatie.
 10. Alle wijzigingen, bijvoorbeeld adreswijzigingen, dienen aan WtV doorgegeven te worden.
 11. Wanneer u een adoptie certificaat aan een ander wil doorgeven, dan dient u eerst de stichting WtV hiervan op de hoogte te stellen.
 12. Wanneer u de adoptie wenst te beëindigen dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan WtV.

Wanneer U een toegewezen graf aanneemt als adoptiegraf, dan accepteert U bovenstaande voorwaarden.

Stichting Wings to Victory