Bestuurssamenstelling: 

     Vacature penningmeester

Martien van Dijk
Voorzitter


Penningmeester
Aart Walraven
Secretaris/Penningmeester

Jan van Huuksloot
Bestuurslid/Adviseur

Peter de Meester
Bestuurslid/Adviseur