Bestuurssamenstelling: 

     

Martien van Dijk
Voorzitter

Hans Vergeer​
Bestuurslid
Aart Walraven
Secretaris/Penningmeester

Jan van Huuksloot
Bestuurslid/Adviseur

Peter de Meester
Bestuurslid/Adviseur

 


 

 

 

 

 

 

     Mike van der Straaten

           Bestuurslid